GOOD FORTUNE COLD STORAGE CO., LTD.
58/5, Moo 1, Klong Pravej, Baanpo,
Chachengsao, Thailand, 24140.
Tel: +66 38 130150-2    Fax: +66 38 130153
Send an Email

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งงาน : QA Superviser(เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์)
รายละเอียดงาน : ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ประจำห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและเคมี
คุณสมบัติผู็สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(วทบ)สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร /จุลชีววิทยา /ผลิตภัณฑ์ประมง /เคมี
ประสปการณ์ : ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวนที่รับ : 2 อัตตรา
อายุ : 22 ขึ้นไป
เพศ : ชาย - หญิง
ความสามารถพิเศษ : ใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี (Microsoft Office)
ส่งประวัติมาที่ : auychai@gfcfoods.com
วันที่ประกาศ : 2012-05-03
ความเร่งด่วน : ด่วนมาก